VORMEN VOOR BEWAREN


Objecten, projecten en cursussen vanuit de thema’s bewaren-herinneren-verbinden met keramiek als favoriet basis materiaal.

Mijn werk ontstaat in eerste instantie vanuit mijn fascinatie voor bewaren. Een zoektocht naar hoe bewaren, wat bewaren en voor wie bewaren, resulterend in vormen voor het bewaren, herinneren en verbinden: BEWAARPLAATSEN

Daarbij komt een grote liefde voor de architectuur van de doosvorm: Het vierkant, geleding en verhouding, gelaagdheid, (draag)constructies, openingen en sluitingen. Techniek en architectuur geven de poëzie van mijn bewaarplaatsen fundament en schemeren door in de vormgeving.
Ik maak doosvormen, handgemaakte objecten van keramiek om bijzondere levensmomenten bewust te beleven, te vangen en vast te leggen.
Vrij werk of in opdracht.

Naast het zelf maken zet ik graag mensen aan het werk. Ik geef workshops waarbij mensen zelf vorm kunnen geven aan hun manier van bewaren en herinneren, workshops gericht op contact, samen zijn en samen maken. Voor kinderen én volwassenen.