ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

BESTELLEN EN VERZENDEN

1. Als jij jouw bestelling geplaatst heb krijg ik automatisch een mailtje. Ik controleer regelmatig mijn mailbox en zal je zo snel mogelijk een bevestiging van je bestelling sturen waarna ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 1 week, jouw bestelling in ga pakken en op de post zal doen. Mocht dit om welke reden dan ook vertraagd worden dan krijg je daar via de mail de reden van en laat ik je een nieuwe verwachte verzenddatum weten.

2.  Ik werk met POSTnl. Je ontvangt van jouw bestelling een persoonlijk track and trace code zodat een en ander goed te volgen is en je precies kan zien wat de status van jouw bestelling is.

Mocht de bestelling niet bezorgd kunnen worden dan krijg je hier natuurlijk z.s.m. bericht en de reden van en krijg je een reeds gedane betaling weer z.s.m. terug gestort.

3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gedurende de bestelling, vervoer en levering, berust bij mij, de verkoper, tot het moment van bezorging op het aangegeven adres.

 

HERROEPINGSRECHT EN RETOURZENDEN

1. Jij kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ik kan je vragen naar de reden van de herroeping, maar je bent niet verplicht deze met mij te delen.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat op het in de bestelling aangegeven adres volgens de Track&Trace van Post. nl, het product is ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het breekbare kunstwerk en de verpakking. Pak het product voorzichtig uit en bekijk/gebruik het in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product hanteert en inspecteert zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

4. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product als dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

5. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt je dit binnen 14 dagen door middel van een mailtje aan info@carolinepeeters.nl

6. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag van de melding, stuur of breng je het product terug. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. Daarbij draag jij ook de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij anders overeengekomen.

8. Als ik jouw melding van herroeping (via de mail) binnen heb, stuur ik je hier een ontvangstbevestiging van. In dezelfde mail krijg je instructies voor de retourzending. Ik kan je naar aanleiding van je herroeping/retournering bellen om te informeren naar de reden en omstandigheden ervan. We kunnen dan ook eventueel verdere afspraken maken over de terugzending.

9. Ik vergoed al jouw betalingen aan mij (incl. verzendkosten van mij naar jou) binnen 14 dagen nadat ik het product weer in goede staat heb ontvangen. (De kosten voor de retourzending zijn voor jou rekening zie nr 7.)

10. Ik stort het bedrag terug op de rekening waarmee het aangeschaft is in de webshop, tenzij we iets anders afspreken.

11. Mocht je op een voor mij onprettige manier (en/of meerdere malen) gebruik maken van het herroepingsrecht, dan kan het zijn dat ik jouw bestelling(en) via de webshop in de toekomst zal weren.

 

BETALINGEN

Bij het plaatsen van jouw bestelling kan je aangeven op welke manier je dat zou willen doen.

  1. Met IDEAL, dat is een vooruitbetaling van het gehele bedrag.
  2. Via bankoverschrijving
  3. Mocht je achteraf willen betalen, stuur me dan een mailtje, dan regelen we dat buiten de webshop om.

Nr 1. + 2. gaan via Mollie Payment (zie https://www.mollie.com/nl)

 

GARANTIE

1. De door mij, Caroline Peeters (CP) te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. Jij, de koper, dient het geleverde te controleren en onderzoeken op het moment dat de zaken jou beschikbaar worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen een week na levering schriftelijk te worden gemeld aan CP. De koper dient CP in staat te stellen de klacht te onderzoeken. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is dan zal CP deze binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor doen.

3. De objecten geleverd door CP bestaan voornamelijk uit keramiek en dienen met zorg behandeld te worden. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij nadrukkelijk anders vermeld is. Voor een periode van twee jaar geldt een garantie (=kosteloze reparatie incl administratie en verzendkosten) voor alle niet keramische onderdelen. Bv slotjes en elastiekjes. Breuk van keramische (onder)delen valt niet binnen de garantie.

Na verloop van de garantietermijn van twee jaar zullen alle kosten voor herstel of vervanging incl administratie en verzendkosten aan de koper in rekening gebracht worden.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Caroline Peeters geen invloed kan uitoefenen. (bv wateroverlast of extreme temperaturen)

5. Indien vast is komen te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan (onderzoek, verzendkosten, vervoerskosten etc) voor rekening van de koper.

6. Afmetingen en kleuren en details kunnen (enigszins) afwijken van het ontwerp, de tekeningen of getoonde foto’s.

  

GEBRUIK BEELDMATERIAAL, ONTWERPEN EN IDEEËN

1. Op mijn website staan heel veel foto’s. De meeste zijn door mijzelf gemaakt, overige foto’s zijn door derden gemaakt en met toestemming van hen gebruikt, of voorzien van naam van de fotograaf. Je mag de afbeeldingen gebruiken ter inspiratie van je eigen werk, ter illustratie van toepassingen van bepaalde technieken of een verhandeling over keramiek in het algemeen en of doosjes in het bijzonder.

2. Toepassen van het beeldmateriaal met als doel het namaken of kopiëren van míjn ideeën, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, is niet de bedoeling.

3. Alle kunstwerken zijn door mij handgemaakt naar mijn eigen inzichten en ontwerp. De vormen en ideeën zijn en blijven mijn intellectueel eigendom. Elke vorm van namaken, kopiëren en andere manieren van reproduceren van mijn ideeën zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, is niet de bedoeling. Ik vind dit erg onprettig en onwenselijk.

4. KORTOM: Het is niet de bedoeling dat beeldmateriaal, ideeën en/of ontwerpen letterlijk overgenomen worden in een persoonlijk oeuvre, letterlijk gebruikt wordt bij het geven van cursussen of workshops, of binnen een andere setting nagemaakt, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden.

 

HOME: https://www.carolinepeeters.nl/